Skip to content

Financiering

Het project Einstein Telescope Technologies heeft een projectvolume van 3.706.579 euro. Hiervan wordt 1.566.579 euro gefinancierd door de projectpartners en 2.140.000 euro wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Limburg in het kader van REACT-EU.

REACT-EU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf maatschappelijke transities. De middelen worden ingezet via het lopende Europese regionale programma OPZuid.